สวดมนต์ถวายพระพร ในหลวง ให้ทรงหายพระประชวร

ผลงานของ :

นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ และคณะผู้บริหาร ร่วมสวดมนต์ถวายพระพร ในหลวง ให้ทรงหายพระประชวร