ตรวจเยี่ยมคุณแม่หลังคลอด ในเขตเทศบาล

ผลงานของ :

นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคุณแม่หลังคลอด ในเขตเทศบาล