ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวตามประเพณี

ผลงานของ :

วันที่ 2 ตุลาคม 2557 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล และคณะผู้บริหาร ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวตามประเพณี