ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมล้างถนนลบ้านดอนโทน

ผลงานของ :

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมล้างถนนลบ้านดอนโทน