ทัศนศึกษาดูงาน ไหว้พระธาตุพนม ใน โครงการอบรมส่งเสร

ผลงานของ :

วันที่ 25 กันยายน 2557 ทัศนศึกษาดูงาน ไหว้พระธาตุพนม ใน โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนคุณภาพชีวิผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เมืองอุบล เมืองคนอายุยืน โดย นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล คณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชนและผู้ประกอบการตลาด