โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ผลงานของ :

วันที่ 23 กันยายน 2557 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดย นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล