ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล

ผลงานของ :

วันที่ 15 ก.ย.57 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล