ศึกษาดูงาน ตลาดอุดมสุข จ.ปราจีนบุรี และ ศูนย์เรียน

ผลงานของ :

9-12 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นำคณะกรรมการชุมชน , อาสาสมัครสาธารณสุข , ผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาล 1,2และ3 ศึกษาดูงาน ตลาดอุดมสุข จ.ปราจีนบุรี และ ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ บ้านจำรุง (มหาวิทยาลัยบ้านนอก)