ลงพื้นที่ดูแลและล้างทำความสะอาดถนนเส้นหน้าตลาดสดเท

ผลงานของ :

19 สิงหาคม 2557.......นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล - นายรังสันติ์ ชนะพาห์ ที่ปรึกษานายก - นายคำภา ดาผาวัน สมาชิกสภาเทศบาล - นางมาลี พุทธา สมาชิกสภาเทศบาล - นายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล - นางกิมรวย แป้นทอง รองปลัดเทศบาล - นางพูลศรี ศรีเข้ม ผอ.กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม - เจ้าหนที่ป้องกัน ฯ เทศบาลตำบลตระการพืชผล - เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.ตระการพืชผล ร่วมกันลงพื้นที่ดูแลและล้างทำความสะอาดถนนเส้นหน้าตลาดสดเทศบาล 1 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในเขตเทศบาลโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องดื่มจากร้านทรัพย์เกษตร - ร้านสุชารัตน์ - ร้านราชาการไฟฟ้า ฯลฯ