มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ หอประชุมอำเ

ผลงานของ :

14 ส.ค. 57 นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , นายวีระชาติ ผ่องโชติ นายอำเภอตระการพืชผล , นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล , นายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล โดยได้รับความอนุเคราะห์ถุงยังชีพสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี