วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

ผลงานของ :

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล , นายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557” ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ