ตั้งจุดบริการกระสอบทรายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผลงานของ :

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม นำโดยท่านนายกจันทนา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจุดบริการกระสอบทรายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมมารับฟรีได้ที่ หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลตระการพืชผล