โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยขุหลุ ต.ขุหลุ- ต.

ผลงานของ :

เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยขุหลุ ต.ขุหลุ- ต.ไหล่ทุ่ง