ลงพื้นที่ดูการดูดโคลนท่อระบายน้ำตลาดดอนโทน

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล และคณะสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย นายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล , นางกิมรวย แป้นทอง รองปลัดเทศบาล , นายพิชัย บุเงิน ผอ.กองช่าง , นางพูลศรี ศรีเข้ม ผอ.กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ดูการดูดโคลนท่อระบายน้ำตลาดดอนโทน โดยได้รับการสนับสนุนรถดูดโคลนจากเทศบาลเมืองสระแก้ว