ร่วมเป็นเกียรติในการจับสลากงาน "ยิ่งออม ยิ่งดี ทวี

ผลงานของ :

23 กรกฎาคม 2557 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ รูปคม รองนายกเทศมนตรี , นางสาวประชุมพร ฟองลม ที่ปรึกษาพิเศษ , นายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในการจับสลากงาน "ยิ่งออม ยิ่งดี ทวีโชค" กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ครั้งที่ 1/2557