ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล

ผลงานของ :

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยท่านสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล (ชั้น 3)