ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง covid-19

ผลงานของ :

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 02.00 -04.00 น. โดยท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยกองสาธารณสุขฯและเทศกิจ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการตลาดสดดอนโทน (ตลาดเทศบาล 2) ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง covid-19 พร้อมมอบแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยให้กับผู้ประกอบการ