ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง covid-19 พร้อมมอบแอลกอฮอล์ล้

ผลงานของ :

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 16.00 -17.00 น. โดย ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยกองสาธารณสุขฯและเทศกิจ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับหน่วยงานภาคีอำเภอตระการพืชผล ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการตลาดแผงลอยเกษมสมบัติ (ตลาดเทศบาล 1) ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง covid-19 พร้อมมอบแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยให้กับผู้ประกอบการ