ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

ผลงานของ :

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยท่านสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาลและกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล