ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคำนามูล

ผลงานของ :

วันที่ 15 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยท่านสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล นางอัมพร มะลิวัลย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคำนามูล 1 หมู่ 8 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี