ล้างตลาดพร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณตลาดเทศบาล

ผลงานของ :

13 มกราคม 2564 เทศบาลตระการพืชผล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยงานป้องกันฯ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการล้างตลาดพร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณตลาดเทศบาล 1 และตลาดโต้รุ่ง บริเวณถนนสายเกษมสมบัติเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ