ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าขยะชุมชน

ผลงานของ :

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลตระการพืชผล นำโดยท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ,สมาชิกสภาเทศบาล,แกนนำชุมชน ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าขยะชุมชน ณ จังหวัดขอนแก่น ในโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลตระการพืชผล ประจำปีงบประมาณ 2564