ค่ายพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ผลงานของ :

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านม่วงเดียด โดยมีท่านจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี