เทศบาลตำบลตระการพืชผล ร่วมสืบสานประเพณีลายกระทง63

ผลงานของ :

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลตระการพืชผล ร่วมสืบสานประเพณีลายกระทง ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล