พิธีรับมอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์

ผลงานของ :

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. - 10.00 น. นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ได้มอบหมายให้นางสาวประชุมพร ฟองลม ที่ปรึกษาพิเศษและนางอัมพร มะลิวัลย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมในพิธีรับมอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลตระการพืชผล