ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ผลงานของ :

ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. - 19.30 น. ทางเทศบาลตำบลตระการพืชผล นำโดย นางจันทนา พิทักษ์พรภัลลภ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมในพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล