ปัญหาความเดือนร้อนจากน้ำเสียบริเวณกุดปลาปาก

ผลงานของ :

21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลตระการพืชผล ได้รับแจ้งจากชาวบ้านเรื่องปัญหาความเดือนร้อนจากน้ำเสียบริเวณกุดปลาปาก ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง จึงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว