ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียง

ผลงานของ :

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรี และคณะ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียง LCT ชุมชน หมู่3 และ หมู่4 ในเขตเทศบาล