การแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล

ผลงานของ :

7 มิถุนายน 2557 การแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ ณ สวนสาธารณะหนองขุหลุ