พ่อค้าแม่ค้าทำสัญญาเช่าแผงตลาดสดเทศบาล3

ผลงานของ :

13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. พ่อค้าแม่ค้าทำสัญญาเช่าแผงตลาดสดเทศบาล3 (ตลาดขนส่ง) และจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ