กิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

ผลงานของ :

8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลตระการพืชผล
นำโดยนายรังสันติ์ ชนะพาห์ รองนายกฯ ปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล
ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ณ บริเวณหน้าหอไตรหนองขุหล