วันเทศบาล 24 เมษายน 2561

ผลงานของ :

วันเทศบาล 24 เมษายน 2561 จัดกิจกรรมวันเทศบาล โดยได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ และกิจกรรมเล่นกีฬาสายสัมพันธ์เทศบาลนำโดยท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลทุกท่าน