งานเกษตรแฟร์อำเภอตระการพืชผล 155 ปี

ผลงานของ :

งานเกษตรแฟร์อำเภอตระการพืชผล 155 ปี ระหว่างวันที่ 30-1 เมษายน 2561 ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองขุหลุ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เสริมมีความรักความสามัคคีของกลุ่มการเกษตร นำพาในการส่งเสริมรายได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในอำเภอตระการพืชผล