การจัดอบรมโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงทัศนศึกษาดูงาน

ผลงานของ :

การจัดอบรมโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงทัศนศึกษาดูงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและนักศึกษามหาวิทยาลัยผู้สูงวัยทุกท่าน