มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด และส่วนราชการมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอตระการพืชผล