วันครูแห่งชาติ 2561

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ ร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล