ยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี2561

ผลงานของ :

เทศบาลตระการพืชผล นำโดยท่านจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ ร่วมยินดีต้อนรับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะด้วยความยินดียิ่ง