งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

ผลงานของ :

นำโดยท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลทุกท่าน จัดกิจกรรมสนุกสนานและรับของขวัญสุดพิเศษ พร้อมอิ่มอร่อยกับการออกร้านอาหารและเครื่องดื่มมากมาย