โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2561

ผลงานของ :

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2561 หมู่ 1 -8 นำโดยท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลทุกท่าน