รับมอบศาลาจากมูลนิธิปอเต็งตึ๊ง

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ รับมอบศาลาจากมูลนิธิปอเต็งตึ๊งและจีตัมเกาะ หน้าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล