เปิดโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 2560

ผลงานของ :

เทศบาลตำบลตระการพืชผล นำโดยท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ เปิดโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พ่อค้าประชาชน ณบริเวณตลาดสดเทศบาล 3