โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน กช./อสม./มสว.

ผลงานของ :

เทศบาลตำบลตระการพืชผล นำโดยท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของแกนนำด้านสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส พระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร