ประชุมเรื่องขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุมชั้น

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมเรื่องขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลตระการพืชผล