โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของแกนนำด้านสาธารณสุข

ผลงานของ :

เทศบาลตำบลตระการพืชผล นำโดยท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ จัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของแกนนำด้านสาธารณสุข ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล