โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมกช.

ผลงานของ :

เทศบาลตำบลตระการพืชผล นำโดยท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการชุมชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล