ซ้อมการดับเพลิง และพิธีปิดการอบรมสมาชิก อปพร

ผลงานของ :

นายกจันทนา ปลัดสมปอง รองปลัดกิมรวย เจ้าพนักงานป้องกัน และเจ้าหน้าที่ อปพร. ร่วมซ้อมการดับเพลิง และพิธีปิดการอบรมสมาชิก อปพร