โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพชีวิต

ผลงานของ :

เทศบาลตำบลตระการพืชผล นำโดยท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ จัดโครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพชีวิต ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล