งานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 2560

ผลงานของ :

เทศบาลตำบลตระการพืชผล ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดเกษมสำราญ