จิตอาสาประชาร่วมใจทำดีถวายเป็นพระราชกุศล

ผลงานของ :

เทศบาลตำบลตระการพืชผลจัดกิจกรรมจิตอาสาประชาร่วมใจทำดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2560 บริเวณเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล