มอบดอกไม้จันทน์ ณ วัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม

ผลงานของ :

เทศบาลตำบลตระการพืชผล นำโดยท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรภัลลภ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้เป็นเจ้าภาพถวายภัตราหารเพลเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และมอบดอกไม้จันทน์ ณ วัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี